Drömtillstånd

Måndag... 
Kväll!
TV -
Kunskapskanalen... 
 
Mätt!
Tänkande...
Kännande....
IakttagandeI
 
Summerar dagen !
Reflekterar dagen ! 
Funderar...
 
Ett telefonsamtal nyss, 
ett mail tidigare...  
Som följd av ett annat sms,
och en annan diskussion... 
 
Många intryck, 
olika känslor... 
 
Ser på TV:n  ? ? ? 
 
Nope 
 
Jobbar hjärnan??? 
 
Ja! 
 
 
 
 
 

Kommentera här: